Complementaire geneeskunde | Praktijk Roozen - Complementaire Geneeskunde

Basisgedachten bij Complementaire Geneeskunde

Het centrale uitgangspunt is dat ieder mens een elektromagnetisch veld bezit, waarvan de energie, zolang die niet verstoord is, ordenend en cohesie bevorderend inwerkt op het lichaam.

Teveel storende factoren ontregelen dat bio-energetisch veld, waardoor de werking van zelfgenezingskrachten geblokkeerd wordt.

Bioinformatie therapieën hebben tot doel die ontregelde energievelden te herordenen en coherent te maken, waardoor verstoorde zelfgenezingsprocessen weer hun werk kunnen doen.

 

 

 

 

© Praktijk Roozen 2019 Grafisch Ontwerp Kees Kanters   Website Api Design   Ecolines: Noortje Korst