Vitaalveldtherapie | Praktijk Roozen - Complementaire Geneeskunde

Vitaalveldtherapie

Met het Mitosan apparaat kunnen belangrijke delen van in de natuur voorkomende elektromagnetische golven worden nagebootst en in de vorm van specifieke therapieprogramma’s aan de patiënt worden aangeboden. Het vitaalveld wordt positief beïnvloed en de celprocessen die eerder zijn ont- spoord kunnen zo subtiel in evenwicht worden gebracht. Het eerste therapiedoel is dus altijd de celactivering door voldoende energieopbouw. 

© Praktijk Roozen 2019 Grafisch Ontwerp Kees Kanters   Website Api Design   Ecolines: Noortje Korst