Praktische informatie | Praktijk Roozen - Complementaire Geneeskunde

Belangrijk te weten

  • Ieder apparaat moet gezien worden als een instrument dat de patiënt en de behandelaar ten dienste staat. Het apparaat is geen doel op zich en het is ook niet het ultieme wondermiddel. Het kan een belangrijk hulpmiddel zijn.

  • De belangrijkste voorwaarde tot genezing is de bereidwilligheid te zoeken naar de dieperliggende achtergronden van de chronische ziekte.
    Vaak ligt de oorzaak juist aan datgene wat bewust of onbewust vermeden wordt of verdrongen is, zoals “oude” trauma’s of overgenomen gevoelens uit de familie.
    Behoeften of verlangens, die nooit in vervulling gingen, zijn ook vaak een voedingsbodem voor het ontstaan van chronische ziekteprocessen.
    Transgenerationele traumaopstellingen kunnen, zowel individueel als in groepen, inzicht verschaffen en bijdragen aan een oplossing.

  

Femke Roozen begeleidt de trauma-opstellingendagen in onze praktijk . Meer informatie kunt u vinden op de website van Femke's praktijk voor traumaverwerking: www.hetnieuweinzicht.nu.       

Door ook op deze manier naar de eigen ziekte te kijken wordt men niet afhankelijk van de behandelaar en boort men eigen krachten aan die een noodzakelijke hulpbron zijn voor het genezingsproces. Ieder mens heeft deze kwaliteit in zich!

Essentieel is dat ieder zoekt naar hernieuwde zingeving in het leven. 

© Praktijk Roozen 2019 Grafisch Ontwerp Kees Kanters   Website Api Design   Ecolines: Noortje Korst